Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Swt., sebagaimana firman-Nya.dalam Al Qur’an surah?

Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Swt., sebagaimana firman-Nya.dalam Al Qur’an surah?

  1. Q.S. al-Mujadalah ayat 10
  2. Q.S. al-Mujadalah ayat 11
  3. Q.S. al-Baqarah ayat 10
  4. Q.S. al-Baqarah ayat 11
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Q.S. al-Mujadalah ayat 11.

Dilansir dari Ensiklopedia, gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan allah swt., sebagaimana firman-nya.dalam al qur’an surah q.s. al-mujadalah ayat 11.

Tinggalkan komentar